فرا رسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی بر عموم شیعیان تسلیت باد.🥀

فرا رسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی بر عموم شیعیان تسلیت باد.🥀

فرا رسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی بر عموم شیعیان تسلیت باد.🥀
واحد طراحی، تبلیغات و روابط عمومی مجموعه کارخانجات گروه تولیدی پردیس-نانوسیز