آرشیو اخبار

گوگرد مایع

گوگرد مایع بهترین ترکیب جهت کنترل آفات و بیماری های گیاهی بوده و جایگزین مناسب طیف وسیعی از سموم مصرفی کشاورزی می باشد

اسید آمینه

ويژگي های منحصر به فرد اسیدآمینه فرتي نرس

(افزایش مقاومت در برابر تنش ها (سرما، گرما، آفات و بیماری ها

افزایش فتوسنتز و ذخیره قند در گیاه و میوه

تقویت سیستم ریشه ای گیاه

افزایش طول عمر محصول

موثر در گرده افشانی و تشکیل میوه

بهبود میکروارگانیسم های مفید خاک

تماس با ما