تماس با ما

 

 

 

 

کارخانه اول:  شیراز،  کیلومتر 35 جاده کفترک،مجموعه کارخانجات گروه تولیدی پردیس
کارخانه دوم: شیراز، منطقه ویژه اقتصادی شیراز- فاز دو- بلوار صادرات شرقی-پلاک 214  کارخانه نانوسیز
واحد تکنولوژی و آرندی: پارک علم و فناوری استان فارس، شهرک آرین
تلفن:  26-07137175422
نمابر: 37175427-071
واحد رسیدگی به امور مشتریان :07137175426
واحد رسیذگی به شکایت مشتریان :07137175427  خانم باستانی

آدرس وبسایت کارخانه نانوسیز: www.nanoseez.com

آدرس وبسایت کارخانه پردیس: www.pardisproduction.com

تماس با ما