آغاز به ساخت کارخانه دوم گروه تولیدی پردیس

تاریخ خبر : 1393/07/09

 

جهت تولید مواد اولیه مورد نیاز صنایع کشاورزی به ویژه در بخش صنایع کود و همچنین تولید مواد زیست فناور و نانو مورد نیاز بخش کشاورزی کارخانه دوم با نام شرکت آریا نانوسیز در منطقه ویژه اقتصادی شیراز آغاز به ساخت گردید.

ارسال نظر

تماس با ما