آغاز به ساخت کارخانه دوم گروه تولیدی پردیس

تاریخ خبر : 1393/07/09

 

جهت تولید مواد اولیه مورد نیاز صنایع کشاورزی به ویژه در بخش صنایع کود و همچنین تولید مواد زیست فناور و نانو مورد نیاز بخش کشاورزی کارخانه دوم با نام شرکت آریا نانوسیز در منطقه ویژه اقتصادی شیراز آغاز به ساخت گردید.

ارسال نظر

تماس با ما

 
کارخانه اول:  شیراز،  کیلومتر 35 جاده کفترک
کارخانه دوم: شیراز، منطقه ویژه اقتصادی شیراز
واحد تکنولوژی و آرندی: پارک علم و فناوری استان فارس، شهرک آرین
تلفن:26-07137175422
نمابر: 37175427-071
وبسایت کارخانه اول: www.pardisproduction.com
 
 .