انتخاب شرکت آریانانوسیز به عنوان واحد نمونه صنعتی سال 1396

تاریخ خبر : 1396/04/27

 
 
 
 

 

شرکت آریا نانوسیز بر اساس بررسی و رای تیرماه 1396 شورای داوران خانه صنعت ، معدن و تجارت استان فارس به عنوان:

"واحد نمونه صنعتی"

اتخاب گردید. تندیس مربوط به این افتخار به مدیر عامل این شرکت جناب مهندس کوروش اسدسنگابی در تاریخ 16 تیرماه 1396 در پنجمین بزرگداشت هفته صنعت، معدن و تجارت اهدا گردید

.

ارسال نظر

تماس با ما