تقدیر ریاست محترم پارک علم و فناوری فارس از شرکت دانش بنیان آریا نانوسیز

تاریخ خبر : 1396/11/24

 تقدیر ریاست محترم پارک علم و فناوری فارس از شرکت دانش بنیان آریا نانوسیز به عنوان واحد صنعتی برگزیده استان فارس در سال 1396

ارسال نظر

تماس با ما