تقدیر ریاست محترم پارک علم و فناوری فارس از شرکت دانش بنیان آریا نانوسیز

تاریخ خبر : 1396/11/24

 تقدیر ریاست محترم پارک علم و فناوری فارس از شرکت دانش بنیان آریا نانوسیز به عنوان واحد صنعتی برگزیده استان فارس در سال 1396

ارسال نظر

تماس با ما

 
کارخانه اول:  شیراز،  کیلومتر 35 جاده کفترک
کارخانه دوم: شیراز، منطقه ویژه اقتصادی شیراز
واحد تکنولوژی و آرندی: پارک علم و فناوری استان فارس، شهرک آرین
تلفن:26-07137175422
نمابر: 37175427-071
وبسایت کارخانه اول: www.pardisproduction.com
 
 .