مهندسان برجسته کشاورزی و منابع طبیعی کشور، منتخب فرهنگستان علوم، روز چهارشنبه 16 اسفند 96

تاریخ خبر : 1396/12/13

 
 
 
 
چهارمین دوره تجلیل از مهندسان برجسته کشاورزی و منابع طبیعی کشور، منتخب فرهنگستان علوم، روز چهارشنبه 16 اسفند 96 در سالن کنفرانس فرهنگستان برگزار می شود.
 
 
 
مهندسان برجسته کشاورزی و منابع طبیعی در سال 1396
مهندس کوروش اسدسنگابی
دکتر رحیم اسلامی زاده
دکتر حسین بشاتی
دکتر علی عطار
مهندس مهدیقلی میار
دکتر داوود نیک کامی
 
 

ارسال نظر

تماس با ما