اخبار واحد فروش

 

 

 

 

 

 

اولین  دوره آموزشی کارشناسان توسعه بازار

 

 

اولین دوره آموزشی گروه تولیدی پردیس با عنوان "دوره آموزشی کارشناسان توسعه بازار" به تاریخ دوشنبه 4 مرداد 1395 در محل سالن همایش های کارخانه نانو سیز واقع در منطقه ویژه اقتصادی شیراز به مدت چهار روز با هدف آموزش و معارفه کارشناسان برای توسعه بازار مجموعه کارخانجات گروه تولیدی پردیس برگزار گردید. حاضرین در دوره آموزشی شامل 20 کارشناس توسعه بازار به عنوان نیروی تازه وارد و  7 کارشناس توسعه بازار از نیروهای سابق مجموعه بودند.

 

ردیف

موضوع سخنرانی روزدوشنبه

سخنران

سمت

مدت زمان

تحصیلات

1

معرفی و اهداف

جناب مهندس سنگابی

مدیر عامل و رئیس هیات مدیره

30قیقه

کارشناس ارشد  باغبانی

2

کلیات و ماهیت فروش

-مهندس خطبایی

سرپرست کارشناسان توسعه بازار

20دقیقه

کارشناس ارشد MBA

3

استــــــــــــــــــــــراحت

15 دقیقه

 

4

معرفی شرکت و محصولات

مهندس جاوید پور

کارشناس فروش

30دقیقه

کارشناس ارشد خاکشناسی

5

اعتبار سنجی محصولات موجود در بازار

مهندس محمودی

قائم مقام مدیر عامل و مدیر کارخانه

30دقیقه

کارشناس ارشد شیمی تجزیه

6

نهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار

60دقیقه

 

 

جـــــــــــلسه معـــــــــــــــــــارفه

60 دقیقه

 

سه شنبه 5 مرداد1395

 

 

ردیف

موضوع سخنرانی روز سه شنبه

سخنران

سمت

مدت زمان

تحصیلات

1

فن بیان و ارتباطات

مهندس خطبایی

کارشناس فروش

30دقیقه

کارشناس ارشد MBA

2

نحوه ورود به بازار

مهندس مصطفوی

کارشناس فروش

30دقیقه

کارشناس ارشد مهندسی خاکشناسی

3

استــــــــــــــــــــــراحت

15 دقیقه

 

4

توسعه شرکت های دانش بنیاد

مهندس باقرنژاد

نماینده مدیریت  در امور مالی و بازرگانی

30دقیقه

کارشناس ارشد حسابداری صنعتی

5

وصول مطالبات

سرکار خانم دهخدا

مدیر مالی

20دقیقه

کارشناس حسابداری

 

چهارشنبه 6 مرداد 1395

 

ردیف

موضوع سخنرانی روزچهارشنبه

سخنران

سمت

مدت زمان

تحصیلات

1

فن بیان و ارتباط موثر

جناب مهندس سنگابی

مدیر عامل و رئیس هیات مدیره

30قیقه

کارشناس ارشد  باغبانی

2

اولویت های فروش

مهندس خطبایی

کارشناس فروش

20دقیقه

کارشناس ارشد MBA

3

استــــــــــــــــــــــراحت

15 دقیقه

 

4

ماتریس ارتباطات از ثبت تا سفارش

مهندس خسروانی

مدیر فروش

35دقیقه

کارشناس ارشد شیمی فیزیک

5

روش نهایی کردن فروش با رویکرد گزارش های فنی

مهندس کوهمره

کارشناس ارشد توسعه بازار

30دقیقه

کارشناس ارشد اگروبیولوژی

 

نــــــــــــــــــــــــــــهار

 

 

 

 

 

 

سخنرانان دوره: جناب مهندس اسدسنگابی، سرکار خانم دهخدا، خانم مهندس خسروانی خانم مهندس محبتی، مهندس خطبائی، مهندس جاویدپور، مهندس مصطفوی و  مهندس کوهمره

 

در انتهای برگزاری دوره یک ارزیابی از عملکرد مجریان دوره آموزشی توسط شرکت­کنندگان انجام گردید در این ارزیابی فاکتورهای متفاوتی چون، محتوا، استاد و سازماندهی مورد پرسش قرار گرفت. بطور خلاصه 67 درصد دوره آموزشی را عالی 28درصد خوب و 5 درصد متوسط ارزیابی کرده اند.

 

 

 

دوره آموزشی تخصصی کالاهای استراتژیک و ساختار شیمیایی و فنی محصولات مجموعه کارخانجات گروه تولیدی پردیس

دوره آموزشی گروه تولیدی پردیس با عنوان " دوره آموزشی تخصصی کالاهای استراتژیک و ساختار شیمیایی و فنی محصولات " به تاریخ دوشنبه 24 مرداد 1395 در محل سالن همایش های کارخانه نانو سیز واقع در منطقه ویژه اقتصادی شیراز به مدت 3 روز با هدف آموزش تخصصی کالاهای استراتزیک کارشناسان مجموعه کارخانجات گروه تولیدی پردیس برگزار گردید. حاضرین در دوره آموزشی شامل 15 کارشناس توسعه بازار به عنوان نیروی های تحت آموزش و  5کارشناس توسعه بازار به عنوان سوپر وایزر حضور داشتند

 

 محورهای دوره آموزشی به قرار زیر برگزار گردید:

یکشنبه 24 مرداد 1395

آموزش تخصصی محصولات مهم/ آموزش ساختار شیمیایی محصولات/آموزش مزیت رقابتی و استراتژیک محصولات

دوشنبه 25 مرداد 1395

آموزش تخصصی محصولات مهم/ آموزش ساختار شیمیایی محصولات/آموزش مزیت رقابتی و استراتژیک محصولات

سه شنبه 26 مرداد 1395

آزمون/ تهیه سمپل و پک های محصولات مجموعه پردیس و آموزش فاکتور گیری

مدرسان دوره: جناب مهندس اسدسنگابی، مهندس محمودی ، مهندس جاویدپور، مهندس مصطفوی و  مهندس آزادی

درآزمون کتبی برگزار شده فاکتورهای متفاوتی چون اطلاعات تخصصی محصولات دانش تخصصی درباره ساختار شیمیایی محصولات، آشنایی با مزیت های رقابتی و استراتژیک محصولات مورد آزمون قرار گرفت. در آزمون عملی نیز فاکتورهایی چون نحوه ورود، فن بیان و ارتباطات، معرفی صحیح شرکت، محصولات به صورت طبقه بندی شده، پاسخگویی به سوالات و رعایت زمانبندی ارزیابی گردید

 

 

 

تماس با ما