اخبار واحد HSE

 

 

 

 

 

 دوره HSE

با محوریت ایمنی عمومی و تجهیزات حفاظت فردی مورخ شنبه 10 مهر 1395 در سالن همایش گروه تولیدی پردیس برگزار گردید

دوره ایمنی عمومی

ردیف

موضوع سخنرانی

سخنران

سمت

مدت زمان

روز برگزاری

محل برگزاری

1

ایمنی عمومی(ایمنی کارگاهی و خطرات)

مهندس بلدزاده

مدیر HSE

60دقیقه

6/مهر/95

 

سالن همایش کارخانه نانوسیز

2

PPE تجهيزات حفاظت فردي

مهندس بلدزاده

مدیر HSE

150دقیقه

6/مهر/95

سالن همایش کارخانه نانوسیز

3

آزمــــــــــــــــــــــــــون

30دقیقه

10/مهر/95

سالن همایش کارخانه نانوسیز

 

تماس با ما