طرح پایلوت ضد سرمازدگی فرتی فراست Ferti-Frust

طرح پایلوت ضد سرمازدگی فرتی فراست Ferti-Frust

      فرتی فراست با ترکیبات و فرمولاسیون موجود، جایگاه ویژه اى در بین محصولات مشابه ضد سرما دارد. این  محصول با جلوگیرى  از رشد جدید و افزایش فتوسنتز، منجر به افزایش قند و اسیدهاى آمینه در بافت گیاه و غلیظ نمودن شیره سلولى گردیده و همچنین باعث افزایش فعالیت آنزیم هاى آنتى اکسیدان و حفظ سلامت غشاء در شرایط تنش سرما مى گردد

ویژگى هاى منحصر به فرد

- افزایش مقاومت گیاه به سرمازدگى و یخ زدگى پاییزه، زمستانه و بهاره

- افزایش کیفیت گل ها، تشکیل میوه و عملکرد در فصل بعدى

- افزایش میزان کلروفیل و بهبود فتوسنتز در آخر فصل رشد

- عدم تحریک رشد جدید و تجمع قندهاى محلول، اسیدهاى آمینه و پرولین

- جلوگیرى از سال آورى گیاه

- تضمین کننده عملکرد محصول

- بهبود کیفیت و افزایش جوانه گل

- کاهش ریزش جوانه گل و میوه هاى تازه تشکیل شده

دانلود فایل