محلول ضد شوری آب و خاک Salt-Stop فرتی نرس

Salt Stop محلول ضد شورى آب و خاك این محصول با جدیدترین فناورى روز دنیا تولید و قابل رقابت با سایر محصولات مشابه خارجى مى باشد. این محصول با دارا بودن اسیدهاى کربوکسیلیک و ترکیبات کلاته با جایگزینى یون کلسیم و روى با یون سدیم باعث کاهش شورى آب و خاك مى گردد

1398/11/08

طرح پایلوت ضد سرمازدگی فرتی فراست Ferti-Frust

فرتی فراست با ترکیبات و فرمولاسیون موجود، جایگاه ویژه اى در بین محصولات مشابه ضد سرما دارد. این محصول با جلوگیرى از رشد جدید و افزایش فتوسنتز، منجر به افزایش قند و اسیدهاى آمینه در بافت گیاه و غلیظ نمودن شیره سلولى گردیده و همچنین باعث افزایش فعالیت آنزیم هاى آنتى اکسیدان و حفظ سلامت غشاء در شرایط تنش سرما مى گردد ویژگى هاى منحصر به فرد - افزایش مقاومت گیاه به سرمازدگى و یخ زدگى پاییزه، زمستانه و بهاره - افزایش کیفیت گل ها، تشکیل میوه و عملکرد در فصل بعدى - افزایش میزان کلروفیل و به...

1398/11/08