معرفی سایت جهت دستگاه اسپری درایر

ویژگیهای مهم اسپری درایر از ویژگیهای مهم اسپری درایر، بازده بسیار بالا، حفظ کیفیت پودر تولیدی و یکنواختی محصول می باشد. مجموعه کارخانجات پردیس – نانوسیز با در اختیار داشتن کلیه تجهیزات پیشرفته و آزمايشگاه هاي مجهز آماده ارائه خدمات پودر کردن مایعات با دستگاه اسپری درایر یا همان خشک کن پودری در صنایع شیمیایی، صنایع کود و صنایع رنگ و رزین می باشد. کلیه فعالان صنایع شیمیایی و صنایع کود می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و ارسال نمونه با شرکت تماس حاصل نمایند http://x-spraydryer.ir

1400/09/03

تولید محصول فولویک اسید پودری

تولید و عرضه فولویک اسید در مجموعه کارخانجات پردیس نانوسیز آغاز شد. همکاران عزیز جهت سفارش به شماره های زیر تماس حاصل نمایید 07137175422-27 09210774654

1400/05/14

ویژگى هاى مویان فرتی نرس

: ویژگى هاى مویان ✅افزایش قابلیت جذب سموم و کودهاي مایع در گیاهان ✅کاهش 30 تا 40 درصدي مصرف سموم و کودها ✅ریز نمودن قطرات محلول سموم و کودهاي تهیه گردیده و افزایش اثرگذاري آن ها ✅افزایش مدت اثربخشی سموم و کودها ✅شادابی گل ها و گیاهان ✅بدون اثرات برگ سوزي و بسته شدن روزنه هاي برگ ✅افزایش مقاومت گیاه به تنش هاي کم آبی، سرما و گرما ✅بدون اثرات زیست محیطی ✅قابل استفاده در تمام فصول و با کلیه سموم و کودها ✅بدون اثر باقیمانده در گیاه ✅تقویت مکانیزم عمل سلول هاي روزنه ✅تهیه شده بر اساس تکنو...

1398/11/28

فروش ویژه و استثنایی محصولات گروه تولیدی پردیس نانو سیز

فروش ویژه و استثنایی کلیه کودهای آلی و شیمیایی فرتی نرس تا پایان آذر ماه. گروه تولیدی پردیس 07137175426- 09384542931

1398/11/08

ویژگى هاى کود ژله اى فسفر بالا ۰۰-۵۰-۱۰ فرتى نرس:

ویژگى هاى کود ژله اى فسفر بالا ۰۰-۵۰-۱۰ فرتى نرس: ✅ ۱۰۰ درصد محلول در آب ✅ تامین کننده عناصر غذایی مورد نیاز گیاه ✅ تقویت کننده و افزایش مقاومت گیاه به تنش هاي سرما، گرما و خشکی ✅ قابل اختلاط با کلیه سموم آدرس سایت های ما: 🌍Www.pardisproduction.com 🌍Www.nanoseez.com 🌍Www.zistagram.com ☎شماره تماس: 07137175422 07137175426 📱شماره همراه: 09384542931 09210774654

1398/11/08

ویژگى هاى کود ژله اى پتاس بالا ۴۵-۰۰-۱۰ فرتى نرس

ویژگى هاى کود ژله اى پتاس بالا ۴۵-۰۰-۱۰ فرتى نرس: ✅ ۱۰۰ درصد محلول در آب ✅ تامین کننده عناصر غذایی مورد نیاز گیاه ✅ تقویت کننده و افزایش مقاومت گیاه به تنش هاي سرما، گرما و خشکی ✅ قابل اختلاط با کلیه سموم آدرس سایت های ما: 🌍Www.pardisproduction.com 🌍Www.nanoseez.com 🌍Www.zistagram.com ☎شماره تماس: 07137175422 07137175426 📱شماره همراه: 09384542931 09210774654

1398/11/08

تولید سولوپتاس سوپر فاین

در اردیبهشت ماه سال 95 گروه تولیدی پردیس برای اولین بار در ایران در کارخانه نانوسیز موفق به تولید سولوپتاس سوپر فاین شد. ویژگی های سولوپتاس: سولوپتاس محتوي پتاسيم و سولفور بوده و به دليل خاصيت منحصر به فرد آن کمترين ميزان آبشويي را دارا مي باشد. سولوپتاس بهترين منبع تامين کننده پتاسيم بوده و به لحاظ پايه سولفور آن به راحتي جهت خاک هاي شور قابل استفاده مي باشد. سولوپتاس با تاثير مثبت در توليد نشاسته، قند و انواع ويتامين ها باعث افزايش ارزش غذايي محصولات مي شود. سولوپتاس باعث ...

1398/11/02

گوگرد مایع

گوگرد مایع فرتی نرس وﯾﮋﮔﻰ ﻫﺎى ﻣﺤﺼﻮل: ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﮐﻤﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه آﻓﺎت و ﺑﯿﻤﺎرى ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﺷﻰ اﺻﻼح ﮐﻨﻨﺪه و ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪهpH ﺧﺎك ﺑﺎ ﻣﺼﺮف آب آﺑﯿﺎرى دور ﮐﻨﻨﺪه آﻓﺎت ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﻰ، ﺑﺎﻏﻰ و ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اى

1398/11/02

گوگرد وتابل 90 فرتی نرس

گوگرد وتابل فرتی نرس : ﮔﻮﮔﺮد وﺗﺎﺑﻞ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاى ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﮐﺸﺖ ﻫﺎى ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. درﺻﺪ ﮔﻮﮔﺮد 90اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻪ ﺣﺎوى ﯾﻮﻧﯿﺰه ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ، داراى ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻗﺎرچ ﮐﺸﻰ، ﮐﻨﻪ ﮐﺸﻰ و ﺣﺸﺮه ﮐﺸﻰ ﺑﻮده و از ﻣﺰاﯾﺎى اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻋﺪم ﮔﯿﺎه ﺳﻮزى در ﮔﯿﺎﻫﺎن و ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﻢ ﭘﺎش ﻫﺎ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺸﮑﻼت ﭘﻮدر ﭘﺎﺷﻰ ﮔﻮﮔﺮد ﺑﻪ روى ﮔﯿﺎﻫﺎن را ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف آن ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﺎﻫﺶ و اﺛﺮات آن ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. کارخانه اول:شیراز،کیلومتر ۳۵جاده کفترک، ۵ کیلومتر بعد از روستای بهاران کارخانه دوم: شیراز، منطقه ویژه اقتص...

1398/11/02

خشک کن کود (اسپری درایر)

مجموعه کارخانجات پردیس-نانوسیز با دارابودن تجهیزات پیشرفته در خصوص راکتورهای شیمیایی،خشک کن های پودری(spray dryer) آمادگی خود را جهت پودر نمودن مایعات شیمیایی در صنعت کود اعلام می دارد. مجموعه کارخانجات پردیس-نانوسیز شماره تماس: 071-37175426 شماره موبایل: 09384542931

1398/11/02