نام محصول : محلول ضدشوری خاک و آب

5 لیتر

توضیحات کوتاه:

Salt - Stop

محلول ضدشوری خاک و آب محلول ضدشوری خاک و آب
محلول ضدشوری خاک و آب محلول ضدشوری خاک و آب

توضیحات بیشتر :

محصول استراتژیک ضد شوری خاک و آب فرتی نرس محتوی اسیدهای کربوکسیلیک، کلسیم، روی کلاته و ازت آلی می باشد. اسیدهای آلی و ترکیبات کلاته با جایگزینی یون کلسیم و روی با یون سدیم باعث کاهش شوری آب و خاک می شود.

محلول ضد شوری آب و خاک با جدیدترین فن آوری روز دنیا ساخته شده و قابل رقابت با محصولات مشابه خارجی است و بهترین گزینه برای رفع شوری زمین ها و آب های نامتعارف است.

  • 100% محلول در آب
  • کاهش شوری سدیمی خاک و آب
  • بهبود دهنده ی رشد گیاه
  • اصلاح و بهبود ساختمان خاک
  • افزایش ماده آلی خاک
  • افزایش و توسعه ی ریشه در خاک
  • کاهش pH  خاک

نحوه ی مصرف:

خاک های رسی سدیمی: 25-20 لیتر در هکتار به صورت 2 بار تکرار

خاک های شنی: 15-10 لیتر در هکتار به همراه آب آبیاری، به صورت 2 تا 3 بار تکرار


:
:
: