نام محصول : محلول ضدسرمازدگی

5 لیتر

توضیحات کوتاه:

Ferti frost

محلول ضدسرمازدگی محلول ضدسرمازدگی
محلول ضدسرمازدگی محلول ضدسرمازدگی

توضیحات بیشتر :

مشخصات و کاربرد محصول: 
محصول فرتی فراست محتوی اسید سالیسیلیک، SLES، آنتی فوم AR30، راستی سیانین، اسیدهای آمینه، پتاسیم، منگنز، آهن، مس، روی، بور و مولیبدن است. این محصول با افزایش مقاومت گیاه به سرمازدگى و یخ زدگی پاییزه، زمستانه و بهاره باعث افزایش بهره وری استفاده از نهاده های آب و خاک در فصل سرما و افزایش بازده اقتصادی محصولات زراعی و باغی می شود. این محصول با جلوگیری از رشد جدید و افزایش فتوسنتز، منجر به افزایش قند و اسیدهای آمینه در بافت گیاه و غلیظ نمودن شیره سلولی شده و همچنین باعث افزایش فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان و حفظ سلامت غشاء در شرایط تنش سرما می گردد. 
افزایش کیفیت گل ها، تشکیل میوه و عملکرد در فصل بعد
افزایش میزان کلروفیل و بهبود فتوسنتز در آخر فصل رشد
عدم تحریک رشد جدید و تجمع قندهای محلول، اسیدهای آمینه و پرولین
جلوگیری از سال آوری گیاه
بهبود کیفیت و افزایش جوانه گل
کاهش ریزش جوانه گل و میوه هاى تازه تشکیل شده


شرایط نگهداری: در جای خشک و خنک و دور از نور آفتاب نگهداری شود. دور از دسترس کودکان قرار داده شود. 
توصیه می شود که محصول فرتی فراست به صورت محلول پاشی مصرف شود.
بهترین غلظت برای محلول پاشی 5-3 در هزار است. 


:
:
: