نام محصول : محصول محافظ قطره چکان ساروند D

20 لیتر

توضیحات کوتاه:

رفع گرفتگی سیستم های آبیاری قطره ای

محصول محافظ قطره چکان ساروند D محصول محافظ قطره چکان ساروند D
محصول محافظ قطره چکان ساروند D محصول محافظ قطره چکان ساروند D

توضیحات بیشتر :

کاربرد روش های نوین آبیاری، گامی در راستای حفظ منابع آبی کشور و توسعه بخش کشاورزی است.

یکی از چالش های کاربرد این روش های آبیاری، گرفتگی قطره چکان ها، لوله های نواری و لوله های با قطر کم است.

 گرفتگی قطره چکان ها و لوله های نواری نه تنها باعث کاهش کارایی این سیستم آبیاری می شود، بلکه منجر به جدا شدن اتصالات سیستم نیز می گردد.

 رسوبات موجود در قطره چکانها و لوله های نواری، حاصل تجمع مواد معدنی، مواد آلی، باکتری ها، قارچ ها و جلبک ها می باشد.

 محصول محافظ قطره چکان  ساروند  Dمحصولی است، جهت رفع گرفتگی سیستم های آبیاری قطره ای و نواری، که بر پایه فناوری های پیشرفته تولید گردیده است.

مزایای محافظ قطره چکان ساروند D:

 1. رفع گرفتگی رسوبات معدنی و آلی
 2. از بین بردن جلبک ها قارچ ها و باکتری ها مسدود کننده قطره چکان ها
 3. بدون صدمه به گیاه و سیستم های آبیاری
 4. تسریع کننده رشد گیاه

نحوه استفاده از محافظ قطره چکان ساروند:

 این محصول بر اساس میزان دبی آب خط اصلی و یا حجم آب مشخص و یا بر اساس مشخصات قطره چکان ها و لوله های نواری استفاده می گردد.

 روش اول بر اساس میزان دبی آب:

 در صورتی که دبی آب آبیاری ۴ لیتر بر ثانیه باشد  میزان مصرف ۱۰ لیتر و برای دبی ۸ لیتر بر ثانیه ۲۰ لیتر و برای10 لیتر بر ثانیه ۲۵ لیتر از این محصول با آب آبیاری مخلوط می گردد. برای موارد فوق مدت زمان آبیاری ۱۵ دقیقه می باشد.

روش دوم: هر گالن ۲۰ لیتری برای ۵۰۰۰ لیتر آب استفاده و مدت زمان آبیاری با این محصول ۱۵ دقیقه می باشد.

 روش سوم: در صورتی که از قطره چکان های ۴ لیتر در ساعت که همان قطره چکان ها خطی می باشد، استفاده می نمایید، هر گالن ۲۰ لیتری برای ۵۰۰۰ عدد قطره چکان استفاده گردد مدت زمان آبیاری با این محصول ۱۵ دقیقه می باشد.

در صورت گرفتگی شدید قطره چکان ها و لوله های نواری می توان با تکرار مصرف به فاصله یک هفته از این محصول استفاده نمود.

 در هنگام استفاده از دستکش، عینک و ماسک استفاده گردد.

به دور از دسترس کودکان و در جای تاریک و خنک قرار گیرد.

از آشامیدن آب محتوی این ترکیب جدا خودداری گردد.

از مخلوط نمودن این ترکیب با سموم و کود ها اجتناب گردد.


:
:
: