نام محصول : کود اسید آمینه مایع

یک لیتر

توضیحات کوتاه:

Liquid Amino Acid Plus

کود اسید آمینه مایع کود اسید آمینه مایع
کود اسید آمینه مایع کود اسید آمینه مایع

توضیحات بیشتر :

کاربرد محصول:
افزایش سنتز پروتئین در گیاه و در پى آن افزایش عملکرد گیاه
کاهش تجمع نیترات در سبزیجات و میوه ها
بهبود عطر و طعم میوه ها
افزایش مقاومت در برابر تنش ها  (تنش هاى سرما، گرما، آفات و بیمارى ها)
افزایش فتوسنتز و ذخیره قند در گیاه و میوه ها
افزایش جذب و انتقال عناصر غذایى به ویژه عناصر کم مصرف آهن، روى و منگنز در گیاه به علت داشتن خاصیت کلات کنندگى
تقویت سیستم ریشه اى گیاه
افزایش طول عمر محصول
موثر در تشکیل میوه
بهبود میکروارگانیسم هاى مفید خاك
شرایط نگهداری: دور از نور آفتاب و در جای خشک و خنک نگهداری شود.

  •  


:
:
: