نام محصول : کود مرغی گرانوله

25 کیلوگرم

توضیحات کوتاه:

Granulated Chicken Fertilizer

کود مرغی گرانوله کود مرغی گرانوله
کود مرغی گرانوله کود مرغی گرانوله

توضیحات بیشتر :

کود مرغی گرانوله فرتی نرس که از انواع کودهای ارگانیک محسوب می شود محتوی 4% نیتروژن، 1% فسفات به صورت P2O5، 1% پتاسیم به صورت K2O، حداکثر 40% مواد آلی، و عناصر ریز مغذی شامل روی، منیزیوم، مس و آهن است. این محصول علاوه بر افزایش عملکرد گیاهان باعث افزایش مقاومت گیاه به تنش های شوری، خشکی و گرما می شود.


:
:
: