نام محصول : کود مایع آهن و روی

یک لیتر

توضیحات کوتاه:

کود مایع آهن و روی فرتی نرس - Liquid Iron and Zinc Fertilize

کود مایع آهن و روی کود مایع آهن و روی
کود مایع آهن و روی کود مایع آهن و روی

توضیحات بیشتر :

کود مایع آهن و روی حاوی آهن کلاته (5/3%)، روی کلاته (%1/2)، اسیدهای آمینه، اسید فولویک و اسید هیومیک (5%) می باشد. علائم کمبود آهن و روی در گیاه به صورت زردی رگبرگ ها، کشیدگی برگ های جوان و کاهش رشد گیاه و میوه خود را نشان می دهد. کود مایع آهن و روی فرتی نرس با افزایش بازده تولید گیاه باعث افزایش گل دهی و در نهایت افزایش محصول می گردد. از این کود برای درختان میوه، سبزیجات، محصولات زراعی و همچنین گیاهان زینتی می توان استفاده کرد. این کود هم چنین باعث افزایش مقاومت گیاهان به تنش های خشکی، شوری، گرما و سرما می شود.


:
:
: