نام محصول : کود مایع گندم

5 لیتر

توضیحات کوتاه:

Wheat Liquid Fertilizer

کود مایع گندم کود مایع گندم
کود مایع گندم کود مایع گندم

توضیحات بیشتر :

این محصول حاوی عناصر نیتروژن (15%)، فسفر (7%)، پتاسیم (7%)، اسیدهای آمینه، اسید فولویک و اسید هیومیک (5%) و نیز عناصر میکرو مانند آهن، روی، منگنز، مس و بور است.

این محصول با جلوگیری از خوابیدگی و سرمازدگی و همچنین افزایش میزان پروتئین و توسعه ی ریشه باعث افزایش عملکرد اقتصادی و کیفیت محصول گندم می گردد و مقاومت گیاهان را نسبت به تنش های خشکی، شوری، گرما و سرما افزایش می دهد.


:
:
: