نام محصول : محرک رشدگیاه (تریگر)

یک لیتری

توضیحات کوتاه:

Trigger

محرک رشدگیاه (تریگر) محرک رشدگیاه (تریگر)
محرک رشدگیاه (تریگر) محرک رشدگیاه (تریگر)

توضیحات بیشتر :

این محلول برای افزایش رشد در کوتاه ترین زمان ممکن ساخته شده است و برای گیاهانی که دچار توقف رشد شده اند یا زمان کمی برای رشد دارند توصیه می شود. استفاده از این محلول در محصولات زراعی باعث افزایش رشد گیاهچه و در نتیجه مقاومت بیشتر آن به تنش های زیستی و غیر زیستی می شود. در مناطق با دوره رشد کوتاه این محلول باعث افزایش عملکرد در گیاهان می گردد و بنیه گیاه را تقویت می بخشد.


:
:
: