نام محصول : رایپ ست

1 لیتری

توضیحات کوتاه:

Ripe-Set

رایپ ست رایپ ست
رایپ ست رایپ ست

توضیحات بیشتر :

کاربرد محصول:

  • تسریع در رسیدن میوه
  • افزایش تعداد میوه
  • افزایش اندازه میوه
  • افزایش رنگ، طعم و عطر میوه
  • افزایش عمر انبارداری میوه
  • جلوگیری از ریزش میوه


:
:
: