نام محصول : مویان

1 لیتری

توضیحات کوتاه:

surfactant ferti-nurse

مویان مویان
مویان مویان

توضیحات بیشتر :

مويان  بهترين ترکيب جهت افزايش اثر بخشي حشره کش ها، قارچ کش ها، علف کش ها و کودهاي قابل محلول پاشي مي باشد. اين ترکيب باعث بهبود قدرت جذب برگ گياهان گرديده و با توجه به افزايش 40 تا 50 درصدي جذب سموم و کودها، ميزان مصرف اين مواد کاهش و ضريب تاثير گذاري آن ها افزايش مي يابد. هدف از توليد اين محصول که بر اساس فرمولاسيون Twin 20 آمريکا فرموله گرديده افزايش اثر بخشي سموم و کودها و همچنين کاهش مصرف آن ها مي باشد.


:
:
: