نام محصول : کود آمینو کلات آهن پودری

یک کیلوگرم

توضیحات کوتاه:

Iron Amino Chelate

کود آمینو کلات آهن پودری کود آمینو کلات آهن پودری
کود آمینو کلات آهن پودری کود آمینو کلات آهن پودری

توضیحات بیشتر :

آمینو کلات آهن پودری فرتی نرس حاوی 10% آهن کلات شده و 50% آمینو اسید است که با فناوری ویژه­ای کلات گردیده است. بازده آهن در این کود 2 تا 4 برابر کودهای مشابه بوده و علاوه بر آهن، بخشی از نیاز نیتروژن آلی گیاه را نیز تامین می کند.

وجود اسیدهای آمینه کلات شده با آهن در این کود نقش ارزشمندی در افزایش عملکرد و کیفیت محصولات تولیدی ایفا نموده و موجب برتری این کود نسبت به دیگر کلات های آهن موجود در بازار شده است.

.


:
:
: