نام محصول : کوداسید آمینه پودری

یک کیلوگرم

توضیحات کوتاه:

Powdery Amino Acid

کوداسید آمینه پودری کوداسید آمینه پودری
کوداسید آمینه پودری کوداسید آمینه پودری

توضیحات بیشتر :

مشخصات و کاربرد محصول : هر بسته ی یک کیلوگرمی اسید آمینه پودری، شامل 85% اسید آمینه و 4% نیتروژن است. 
افزایش سنتز پروتئین در گیاه و متعاقب آن افزایش عملکرد گیاه
کاهش تجمع نیترات در سبزیجات و میوه ها
بهبود عطر و طعم میوه ها
افزایش مقاومت در برابر تنش ها( تنش هاى سرما، گرما، آفات و بیماری ها
افزایش فتوسنتز و ذخیره قند در گیاه و میوه ها
افزایش جذب و انتقال عناصر غذایی به ویژه عناصر کم مصرف آهن، روى و منگنز در گیاه به علت داشتن خاصیت کلات کنندگى
تقویت سیستم ریشه اى گیاه
افزایش طول عمر محصول
مؤثر در تشکیل میوه
بهبود میکروارگانیسم هاى مفید خاك
شرایط نگهداری: در جای خشک و خنک و دور از نور آفتاب نگهداری شود


:
:
: