نام محصول : کودآمینوکلات روی مایع

1 لیتری

توضیحات کوتاه:

(Liquid Zinc Amino Chelate (6%

کودآمینوکلات روی مایع کودآمینوکلات روی مایع
کودآمینوکلات روی مایع کودآمینوکلات روی مایع

توضیحات بیشتر :

این محصول محتوی 10% کلات روی و 50% اسید های آمینه است. آمینو کلات روی فرتی نرس تأمین کننده ی ازت آلی و همچنین روی به شکل کلات در گیاه است.

عناصر ریز مغذی مانند روی نه تنها برای رشد گیاه ضروری است بلکه دارای نقش ساختاری و کاتالیتیکی در پروتئین هایی است که در متابولیسم و تمایز گیاه نقش دارند. این عنصر باعث فعال سازی بسیاری از آنزیم های گیاهی می گردد. کمبود روی باعث بسیاری از اختلالات فیزیولوژیکی مانند رنگ پریدگی میوه ها، کاهش تولید مثل، افتادن میوه ها، کاهش ریشه زایی، کوتاه قدی گیاه و ... می شود. روی همچنین می تواند باعث افزایش مقاومت گیاه، افزایش وزن دانه نیز شود.

این کود به دلیل داشتن اسیدهای آمینه به سایر کلات های روی موجود در بازار برتری داشته و از آن می توان برای رفع کمبود روی در گیاه استفاده کرد.


:
:
: