نام محصول : کود مایع چمن

5 لیتری

توضیحات کوتاه:

Lawn Liquid Fertilizer

کود مایع چمن کود مایع چمن
کود مایع چمن کود مایع چمن

توضیحات بیشتر :

مشخصات و کاربرد محصول: 
کود مایع چمن فرتی نرس حاوی 12% نیتروژن، %08/0 بور، 15% اسیدهای آمینه، اسید فولویک اسید هیومیک و 10% سایر عناصر غذایی است.
 این محصول باعث رشد بهتر، تقویت و افزایش قدرت پنجه زنی، رفع زردی، افزایش سبزینگی و مقاومت چمن به پا خوری می شود. 
توسعه و تقویت سیستم ریشه
افزایش مقاومت چمن در مقابل استرس های کم آبی، گرما و سرما
جلوگیری از تشکیل لایه کاهبرگ (Thatch) و کاهش لایه کاهبرگ
قابلیت اختلاط با بیشتر سموم
بازسازی، ترمیم و لکه گیری چمن
نحوه مصرف: 
این کود را می توان توسط سم پاش های دارای مخزن بزرگ به غلظت 2 تا 3 در هزار استفاده نمود. برای اثر بخشی بیشتر، محلول پاشی برگی با غلظت 2 در هزار توصیه می شود. 2 تا 3 بار محلول پاشی با فواصل 7-4 روز، اثرات مطلوبی در پی خواهد داشت. در هر دوره ی مصرف، یک لیتر کود مایع چمن فرتی نرس برای 1000 متر مربع مورد استفاده قرار می گیرد.  
برای اثر بخشی و جذب بهتر، کود مایع چمن کیمیا همراه با مویان فرتی نرس مصرف شود. 
شرایط نگهداری: در جای خشک و خنک و دور از نور آفتاب نگهداری شود. 


:
:
: