نام محصول : کود مایع مرکبات

5 لیتری

توضیحات کوتاه:

Citrus Liquid Fertilizer

کود مایع مرکبات کود مایع مرکبات
کود مایع مرکبات کود مایع مرکبات

توضیحات بیشتر :

این کود حاوی عناصر N, P, K و عناصر ریز مغذی مانند آهن، روی، منگنز، مس و اسیدهای آمینه، هیومیک و فولویک است که با افزایش تعداد جوانه ها، گل ها و بالا بردن تبدیل گل به میوه موجب افزایش محصول در واحد سطح و همچنین بالا بردن عطر و طعم میوه می گردد. این محصول هم چنین باعث افزایش مقاومت درختان مرکبات به تنش های گرما، شوری و خشکی می شود. 
دستور مصرف: الف) محلول پاشی: 4 تا 6 لیتر در هکتار (قبل از گلدهی و زمان تشکیل و رشد میوه)
ب) کود دهی از طریق ریشه و انواع آبیاری ( یک لیتر کود مایع مرکبات در 100 لیتر آب حل و از طریق سیستم های آبیاری قطره ای و یا آبکود جهت برای ریشه گیاه مصرف شود. 
توجه: برای اثر بخشی بیشتر، توصیه می شود که از غلظت 2 در هزار کود به همراه مویان کیمیا استفاده شود. 
شرایط نگهداری: دور از نور آفتاب و در جای خشک و خنک نگهداری شود.


:
:
: