نام محصول : کودآمینو کلات کلسیم

1 لیتری

توضیحات کوتاه:

Calcium Amino Chelate

کودآمینو کلات کلسیم کودآمینو کلات کلسیم
کودآمینو کلات کلسیم کودآمینو کلات کلسیم

توضیحات بیشتر :

آمینو کلات کلسیم فرتی نرس تأمین کننده ازت آلی و همچنین کلسیم به شکل کلات بوده که باعث افزایش عملکرد و مقاومت گیاه به آفات و بیماری ها شده و موجب فعال سازی بسیاری از آنزیم های گیاهی می گردد. وجود اسیدهای آمینه در این کود،موجب برتری آن نسبت به بقیه کلات های کلسیم موجود در بازار شده و می تواند همزمان مقاومت گیاهان نسبت به تنش های زیستی و غیر زیستی را افزایش داده و جهت کمبود کلسیم در گیاه ایفای نقش کند 


:
:
: