نام محصول : کود مایع کلسیم بور

یک لیتر

توضیحات کوتاه:

Calcium +Boron Liquid Fertilizer

کود مایع کلسیم بور کود مایع کلسیم بور
کود مایع کلسیم بور کود مایع کلسیم بور

توضیحات بیشتر :

کود مایع کلسیم-بور فرتی نرس محتوی %8 درصد کلسیم و %1 درصد بور است. 
کلسیم در گیاهان باعث استحکام دیواره سلولی، حفظ تردی بافت میوه، و افزایش قدرت بافت گیاه شده و مانع بیماری های فیزیولوژیکی در محصولات می گردد. میوه هایی که کلسیم بالاتری دارند طول انبارداری آن ها افزایش می یابد. 
بور عنصری غیر متحرک بوده که در اکثر گیاهان کمبود آن مشاهده می شود. کمبود بور در گیاهان رشد را متوقف کرده و منجر به خشکیدگی سرشاخه‌ها و ریشه‌ها می شود. برگهای کلفت و شکننده ،کاهش قابل توجه میزان گلدهی و تبدیل گل به میوه از دیگر علائم کمبود بور در گیاهان است. 
کود مایع کلسیم- بور فرتی نرس نیاز گیاهان به این دو عنصر را رفع کرده و عملکرد اقتصادی را در گیاهان افزایش می دهد 


:
:
: