نام محصول : فرتی فروت

یک لیتر

توضیحات کوتاه:

(Ferti-Fruit (Fruit Set

فرتی فروت فرتی فروت
فرتی فروت فرتی فروت

توضیحات بیشتر :

این محصول حاوی اسیدهای آمینه است و از عناصر نیتروژن، فسفر، پتاسیم، روی، بور، آهن، مس و منگنز تشکیل شده است.
کاربرد محصول :
افزایش درصد گل کامل
افزایش میزان میوه
افزایش میزان عملکرد
افزایش مقاومت به سرما
قابل اختلاط با کلیه سموم و آفت کش ها
فرتی فروت شامل تمام عناصر ضروری برای تبدیل شکوفه به میوه و افزایش میزان جوانه های زایشی در گیاه می باشد. این ترکیب باعث افزایش رشد زایشی شده و شکوفه های بیشتری را به میوه تبدیل می کند. افزایش میوه باعث افزایش عملکرد در گیاهان می شود


:
:
: