نام محصول : کودآمینو کلات آهن مایع

یک لیتر

توضیحات کوتاه:

Liquid Iron Amino Chelate

کودآمینو کلات آهن مایع کودآمینو کلات آهن مایع
کودآمینو کلات آهن مایع کودآمینو کلات آهن مایع

توضیحات بیشتر :

مشخصات و کاربرد محصول: آمینو کلات آهن مایع فرتی نرس حاوی 5% آهن کلات شده و 10% آمینو اسید است که با فناوری ویژهای کلات گردیده است. بازده آهن در این کود 2 تا 4 برابر کودهای مشابه بوده و علاوه بر آهن، بخشی از نیاز نیتروژن آلی گیاه را نیز تامین می کند
وجود اسیدهای آمینه کلات شده با آهن در این کود نقش ارزشمندی در افزایش عملکرد و کیفیت محصولات تولیدی ایفا نموده و موجب برتری این کود نسبت به دیگر کلات های آهن موجود در بازار شده است
این ترکیب به صورت محلول پاشی و با آب آبیاری قابل استفاده می باشد
بهبود عملکرد، کیفیت و رنگ محصول
افزایش قابلیت جذب آهن و سایر عناصر غذایی
افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش هاى محیطی
افزایش حجم و اندازه محصول
کاملا محلول در آب


:
:
: