نام محصول : محلول ضد ریزش و زردی برگ

5 لیتر

توضیحات کوتاه:

Anti-Fall

محلول ضد ریزش و زردی برگ محلول ضد ریزش و زردی برگ
محلول ضد ریزش و زردی برگ محلول ضد ریزش و زردی برگ

توضیحات بیشتر :

محلول ضد ریزش و زردی برگ فرتی نرس (پنج لیتری) ویژگی های محصول : 1- کاهش ریزش برگ ها در درختان 2-جلوگیری از زرد شدن برگ ها 3-کمک به جذب بهتر نیتروژن 4-مقاومت گیاهان به تنش های زیستی (آفات و حشرات) و غیر زیستی - خشکی، گرما، شوری، سرما


:
:
: