نام محصول : محلول هیدروپونیک

5 لیتر

توضیحات کوتاه:

Hydroponic Solution (stock) B

محلول هیدروپونیک محلول هیدروپونیک
محلول هیدروپونیک محلول هیدروپونیک

توضیحات بیشتر :

(محلول هیدروپونیک فرتی نرس (پنج لیتری

محلول هیدروپونیک فرتی نرس برای انواع گیاهان در کلیه مراحل رشد و باردهی در کشت هیدروپونیک استفاده می شود. از آنجا که این محصول کلیه عناصر مورد نیاز گیاه اعم از میکرو و ماکرو را در بر دارد یک محلول جامع محسوب می شود که طراحی فرمول آن با حفظ رعایت نسبت بین عناصر مهارت خاصی لازم دارد و جهت سیستم های هیدروپونیک (آبکشت )تدارک دیده شده است و در مقایسه با نمونه های مایع و خارجی آن ها از کیفیت بیشتری برخوردار است


:
:
: