نام محصول : کود مایع میکرو

5 لیتر

توضیحات کوتاه:

(Micro Liquid Fertilizer (Fe, Zn, Mn, Mo, B

کود مایع میکرو کود مایع میکرو
کود مایع میکرو کود مایع میکرو

توضیحات بیشتر :

:مشخصات و کاربرد محصول
کود مایع میکرو فرتی نرس حاوی آهن (3%)، روی (%5/0)، منگنز (%5/0)، مولیبدن (%02/0) و بور (%2/0) می باشد. این کود جهت محصولات زراعی، باغبانی و گیاهان فضای سبز کاربرد دارد. این کود از بروز کمبود عناصر میکرو در گیاه جلوگیری نموده و باعث بالا بردن راندمان تولید در گیاه می شود. این کود با بیشتر سموم قابل اختلاط است 


:
:
: