نام محصول : کود مایع روی و منگنز

5 لیتر

توضیحات کوتاه:

Zinc and Manganese Liquid Fertilizer

کود مایع روی و منگنز کود مایع روی و منگنز
کود مایع روی و منگنز کود مایع روی و منگنز

توضیحات بیشتر :

:مشخصات و کاربرد محصول 
کود مایع روی و منگنز فرتی نرس محتوی 8% روی و 6% منگنز است. این محصول که حاوی عناصر میکرو ضروری مورد  نیاز گیاهان است، باعث افزایش عملکرد اقتصادی گیاه می گردد و مقاومت گیاهان را نسبت به تنش های زیستی و غیر زیستی (مانند خشکی، گرما، شوری، سرما، آفات و حشرات) افزایش می دهد. این محصول را می توان از طریق مخلوط کردن با آب آبیاری، خاک، سیستم آبیاری قطره ای و بارانی و یا محلول پاشی روی برگ ها استفاده کرد 


:
:
: