نام محصول : کود آلی تکمیلی

10 لیتر

توضیحات کوتاه:

Complete Organic Fertilizer

کود آلی تکمیلی کود آلی تکمیلی
کود آلی تکمیلی کود آلی تکمیلی

توضیحات بیشتر :

:مشخصات و کاربرد محصول 
کود آلی تکمیلی فرتی نرس بهترین ترکیب جهت بهسازی و اصلاح خاک بوده و از ویژگی های منحصر به فرد آن، وجود میکروارگانیسم های مورد نیاز گیاه است. این کود با توجه به ظرفیت بالای نگهداری آب و مواد غذایی موجود در آن بهترین ترکیب جهت مقابله با شرایط خشکسالی است 
اولین کود آلی تکمیلی غنی شده با میکروارگانیسم ها در ایران تولید از سال 1375
تأمین کننده ی مواد آلی خاک (NPK و ریزمغذی ها)
بهترین ترکیب جهت کاهش صدمات ناشی از خشکسالی و کمبود آب 
برگزیده برتر جشنواره ملی نوآوری در سال 1387
100% عاری از فلزات سنگین، بذر علف های هرز و عوامل بیماری زا
افزایش مقاومت گیاه به تنش های رطوبتی و حرارتی
بهبود خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک


:
:
: