نام محصول : کودگرانول گوگردی

50 کیلوگرم

توضیحات کوتاه:

( Granulated Organic Sulfur (GOS

کودگرانول گوگردی کودگرانول گوگردی
کودگرانول گوگردی کودگرانول گوگردی

توضیحات بیشتر :

:مشخصات و کاربرد محصول 
کود آلی گرانوله گوگردی فرتی نرس کودی با پایه ی گوگرد (10% گوگرد) است که شامل 30%-20% مواد آلی، فسفات، پتاسیم و نیتروژن نیز می باشد. مواد آلی ساختار فیزیکی و شیمیایی خاک را بهبود می دهد و باعث افزایش ظرفیت نگهداری آب و مواد غذایی در خاک می شود 
گوگرد عنصری حیاتی برای گیاهان است و نقش آن بطور عمده در ساخت پروتئین، روغن و بهبود کیفیت محصولات کشاورزی است. گوگرد علاوه بر تأمین نیاز غذایی گیاه باعث اسیدی شدن محیط اطراف ریشه شده و قابلیت جذب سایر عناصر را نیز تسریع می کند. کاربرد این عنصر در خاک های شور و قلیایی که pH بالایی دارند چشمگیر است. 
:برخی دیگر از مشخصات این محصول به شرح زیر است
افزایش فعالیت میکروارگانیسم های خاک
افزایش ظرفیت نگهداری آب در خاک
(بهبود وضعیت تهویه و زهکشی خاک (بخصوص در خاک های سنگین


:
:
: