نام محصول : کود فسفات گرانول

50 کیلوگرم

توضیحات کوتاه:

ranulated Organic Phosphate (GOP)

کود فسفات گرانول کود فسفات گرانول
کود فسفات گرانول کود فسفات گرانول

توضیحات بیشتر :

:مشخصات و کاربرد محصول
کود فسفات آلی گرانوله فرتی نرس محتوی فسفات، مواد آلی، ازت، پتاسیم، آهن، روی، مس و منگنز است 
فسفر جز عناصر ضروری و پر مصرف گیاه بوده و بطور عمده در سنتز پروتئین، تولید انرژی در گیاه، تقسیم سلولی و ایجاد بافت های جدید و توسعه ی ریشه گیاه دخالت می نماید. وجود گوگرد در این کود از ویژگی های منحصر به فرد آن محسوب می شود 
این کود با افزودن مواد آلی به خاک باعث بهبود ساختمان فیزیکی و شیمیایی آن می شود. علاوه بر تأمین عناصر مورد نیاز گیاه، شرایط فیزیکی خاک نیز بهبود یافته و افزودن مواد آلی ظرفیت نگهداری آب و مواد غذایی خاک را افزایش می دهدو مقاومت گیاهان را نسبت به تنش شوری، خشکی،گرما و سرما افزایش می دهد  
:ویژگی های کود فسفات آلی گرانوله فرتی نرس
افزایش محصول
افزایش مواد آلی خاک
تسریع در آزاد سازی عناصر غذایی موجود در خاک
افزایش فعالیت میکروارگانیسم های خاک
تأمین فسفر مورد نیاز گیاه
افزایش ظرفیت نگهداری آب در خاک 
بهبود خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک


:
:
: