نام محصول : کود تقویتی

5 کیلوگرم

توضیحات کوتاه:

کود تقویتی فرتی نرس

کود تقویتی کود تقویتی
کود تقویتی کود تقویتی

توضیحات بیشتر :

کود تقویتی فرتی نرس

کود تقویتی فرتی نرس حاوی عناصر نیتروژن، فسفر، پتاسیم و سایر ریز مغذی ها می باشد. این کود باعث افزایش سرعت رشد ریشه و شاخساره گیاه گردیده و افزایش محصول را به دنبال خواهد داشت. این محصول هم چنین باعث افزایش مقاومت گیاهان به تنش های خشکی، شوری، گرما و سرما می شود.کودتقویتی فرتی نرس صد در صد محلول در آب بوده و از طریق آب آبیاری و محلول پاشی قابل استفاده است.


:
:
: