نام محصول : کودآمینو کلات منگنز

یک کیلوگرم

توضیحات کوتاه:

manganese amino chelate

کودآمینو کلات منگنز کودآمینو کلات منگنز
کودآمینو کلات منگنز کودآمینو کلات منگنز

توضیحات بیشتر :

آمینو کلات منگنز فرتی نرس تأمین کننده ی ازت آلی و همچنین منگنز به شکل کلات بوده که باعث فعال سازی بسیاری از آنزیم های گیاهی می گردد. آمینو کلات منگنز فرتی نرس 100% محلول در آب بوده و وجود اسیدهای آمینه در آن باعث برتری این محصول نسبت به سایر محصولات موجود در بازار شده است. این محصول هم چنین باعث افزایش مقاومت گیاهان به تنش های خشکی، شوری، گرما و سرما می شود


:
:
: