7 آذر روز نیروی دریایی مبارک باد.

7 آذر روز نیروی دریایی مبارک باد. واحد روابط عمومی، طراحی و تبلیغات مجموعه کارخانجات گروه تولیدی پردیس-نانوسیز

1398/09/09

ولادت پیامبر اکرم حضرت محمد (ص) و امام جعفر صادق علیه السلام مبارک باد.🌺

ولادت پیامبر اکرم حضرت محمد (ص) و امام جعفر صادق علیه السلام مبارک باد.🌺 واحد طراحی،تبلیغات و روابط عمومی مجموعه کارخانجات گروه تولیدی پردیس-نانوسیز

1398/08/25

ولادت حضرت محمد (ص) پیامبر رحمت و آغاز هفته وحدت مبارک باد.🌺

ولادت حضرت محمد (ص) پیامبر رحمت و آغاز هفته وحدت مبارک باد.🌺 واحد طراحی، تبلیغات و روابط عمومی مجموعه کارخانجات گروه تولیدی پردیس-نانوسیز

1398/08/19