۱۶ آذر روز دانشجو گرامی باد.🌺

۱۶ آذر روز دانشجو گرامی باد.🌺

۱۶ آذر روز دانشجو گرامی باد.🌺
واحد طراحی، تبلیغات و روابط عمومی مجموعه کارخانجات گروه تولیدی پردیس-نانوسیز