۲۵ دسامبر ولادت حضرت عیسی مسیح علیه السلام و آغاز جشن کریسمس مبارک باد.🎄🎁

۲۵ دسامبر ولادت حضرت عیسی مسیح علیه السلام و آغاز جشن کریسمس مبارک باد.🎄🎁

۲۵ دسامبر ولادت حضرت عیسی مسیح علیه السلام و آغاز جشن کریسمس مبارک باد.🎄🎁
واحد روابط عمومی، طراحی و تبلیغات مجموعه کارخانجات گروه تولیدی پردیس-نانوسیز