رزومه افتخارات فرتی نرس 🌱

رزومه افتخارات فرتی نرس 🌱

رزومه افتخارات فرتی نرس
🌱 مجموعه کارخانجات گروه تولیدی پردیس-نانوسیز
🏭 بزرگترین و متنوع ترین تولید کننده کود و محصولات دوگانه
🛳 صادر کننده کود به بیش از 8 کشور جهان

آدرس سایت های ما:
🌍Www.pardisproduction.com
🌍Www.nanoseez.com
🌍Www.zistagram.com

☎شماره تماس:
07137175422
07137175426
📱شماره همراه:
09384542931
09210774654