۵ اسفند روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس گرامی باد.🌺

۵ اسفند روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس گرامی باد.🌺

۵ اسفند روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس گرامی باد.🌺
روابط عمومی مجموعه کارخانجات گروه تولیدی پردیس- نانوسیز