معرفی مجموعه کارخانجات پردیس نانوسیز در برنامه رکورد داران شبکه یک

معرفی مجموعه کارخانجات پردیس نانوسیز در برنامه رکورد داران شبکه یک

راز موفقیت آقای مهندس کوروش اسدسنگابی از دیدگاه برنامه تلوزیونی رکورد داران

 

https://aparat.com/v/XTd8y