تولید سولوپتاس سوپر فاین

تولید سولوپتاس سوپر فاین

 

در اردیبهشت ماه سال 95 گروه تولیدی پردیس برای اولین بار در ایران در کارخانه نانوسیز موفق به تولید سولوپتاس سوپر فاین شد.

ویژگی های سولوپتاس:
     سولوپتاس محتوي پتاسيم و سولفور بوده و به دليل خاصيت منحصر به فرد آن کمترين ميزان آبشويي را 
     دارا مي باشد.
       سولوپتاس بهترين منبع تامين کننده پتاسيم بوده و به لحاظ پايه سولفور آن به راحتي جهت خاک هاي شور قابل 
      استفاده مي باشد.
      سولوپتاس با تاثير مثبت در توليد نشاسته، قند و انواع ويتامين ها باعث افزايش ارزش غذايي محصولات 
     مي شود.
     سولوپتاس باعث افزايش مقاومت گياه به تنش هاي خشکي و سرما و همچنين مقاومت نسبت به بيماري ها 
     مي گردد.
     سولوپتاس داراي مزاياي ويژه نسبت به ساير کودهاي پتاسيمي بوده که از جمله مي توان به حلاليت بالاي آن نسبت به سولفات پتاسيم اشاره داشت. وجود يون سولفات باعث کاهش PH خاک گرديده که اين عمل در خاک هاي شور بسيار موثر مي باشد، در حالي که کلريد پتاسم با داشتن يون کلر علاوه بر ايجاد سميت در گياه، شوري را نيز تشديد مي نمايد