همایش کاربرد کودهای آلی در باغبانی و کشاورزی پایدار

همایش کاربرد کودهای آلی در باغبانی و کشاورزی پایدار

در تاریخ 12 اسفند ماه سال 1388 ، همایش کاربرد کودهای آلی در باغبانی و کشاورزی پایدار توسط گروه تولیدی پردیس برگزار گردید. این همایش با همکاری انجمن علوم باغبانی ایران، سازمان جهاد کشاورزی استان فارس و دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز انجام شد. مقالات زیادی از سراسر کشور توسط دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های کشاورزی ارسال گردید که در غالب یک جلد کتاب گردآوری و چاپ شدند. در پایان همایش از مقالات برتر قدردانی به عمل آمده و به کلیه شرکت کنندگان گواهی حضور در همایش داده شد.