همایش راهکارهای مدیریتی در حفظ و توسعه فضای سبز مراکز صنعتی

همایش راهکارهای مدیریتی در حفظ و توسعه فضای سبز مراکز صنعتی

اولین همایش راهکارهای مدیریتی در حفظ و توسعه فضای سبز مراکز صنعتی در اسفند ماه 1383 و در سالن همایش های مجموعه احسان توسط گروه تولیدی پردیس برگزار گردید

محورهای ارایه شده در این همایش به شرح زیر می باشد:

ـ آلاینده های واحد های صنعتی و اثرات آن بر روی فضای سبز و راه های مقابله با آن

ـ روش های کنترل آلاینده های صنعتی با استفاده از گیاهان شاخص (گیاه پالایی)

ـ تغذیه گیاهان فضای سبز مراکز صنعتی با توجه به معضلات موجود

ـ مدیریت طراحی، اجرا و نگهداری گیاهان فضای سبز واحد های صنعتی

ـ متره و برآورد هزینه ایجاد فضای سبز در مراکز صنعتی

ـ مدیریت کلان آفات و بیماری های فضای سبز مراکز صنعتی

ـ مدیریت منابع آب فضای سبز مراکز صنعتی

ـ مدیریت منابع خاک و بستر کشت گیاهان فضای سبز مراکز صنعتی

ـ هرس و شکل دهی گیاهان فضای سبز مراکز صنعتی