برگزاری کارگاه آموزشی تولید محصول سالم و تغذیه اصولی در مزارع صیفی جات و باغات بیضاء

برگزاری کارگاه آموزشی تولید محصول سالم و تغذیه اصولی در مزارع صیفی جات و باغات بیضاء

برگزاری کارگاه آموزشی  تولید محصول سالم و تغذیه اصولی در مزارع صیفی جات و باغات بیضاء با حضور مدیر عامل و کارشناسان مجموعه کارخانجات گروه تولیدی پردیس - نانوسیز  با همکاری جناب مهندس علوی مدیر عامل شرکت تعاونی تولید استقلال 4 بیضاء مورخ 3 مرداد 1396